+45 +55 hyvinvointivalmennus

Yksilövalmennusta sekä pienryhmävalmennusta, joka tähtää kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyttä edistävien elämäntapojen pysyvyyteen ikääntymisen näkökulmasta.

Jokaisen elämänkaareen kuuluvat fyysiset, hormonaaliset ja sosiaaliset muutokset. Nämä tuovat haasteita jaksamiseen niin arjessa kuin työelämässäkin, jossa ollaan mukana entistä pidempään.

+55-valmennuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti näihin seikkoihin. Mennään rohkeasti ja tavoitteellisesti eteenpäin, jokaisen omat mahdollisuudet ja resurssit huomioiden.

Suurin ja tärkein tavoite on hyvä elämänlaatu ja niin fyysinen kuin psyykkinenkin terveys. Sitämyöden mahdollisimman hyväkuntoisena eläköityminen.

Call Now Button